Skolbanken Logo
Skolbanken

Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning - Vad är pengar?

Nya Rydsskolan särskola, Linköping · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

I detta moment arbetar vi med matematik samt vardagsaktiviteter då vi arbetar med att räkna, använda och diskutera ämnet pengar samt pengars värde.

Hur ser pengarna ut? 

Hur kan pengar se ut? Mynt och sedlar. Kontokort. 
Hur vet man vilka pengar som är värda mycket?
Laborativt arbete. 

 

Hur får man pengar?

  • arbete, lön
  • veckopeng, månadspeng

 

Vad är pengar värt? Vad kostar olika saker? 

I detta moment arbetar vi med ämnet pengar genom att:

  • se film
  • diskutera pengars värde och arbeta med vad som är dyrt eller billigt.
  • har eleven tillgång till egna pengar? Vad brukar eleven köpa? 
  • samtalsmatta: dyrt/billigt
  • ha en låtsasaffär

Läroplanskopplingar

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.

Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.

Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.

Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.

De fyra räknesätten i praktiska situationer.

Eleven kan delta i ramsräkning.

Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.

Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.

Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven gör egna val.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter