Skolbanken Logo
Skolbanken

Vinter och snö 2021

Enebackens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Eftersom vi har snö och det är vinter passar vi på att prata om allt som vi upplever i samband med snö och vinter.

Bakgrund 

Under vintermånaderna ska vi arbeta med det vi och upplever ute, snö, vitt, kyla 

 

Mål

Att barnen ska få uppleva med sina sinnen hur snö och is ser ut, känns, hur snö och is 

ändrar sig när man tar in det inomhus och tvärt om. Är det tö ska vi göra snögubbar 

 

 

Metod 

Vi ska ta in snö, titta, känna , låta den smälta till vatten, frysa vatten, hur känns is och hur ser det ut?

Blåsa såpbubblor i kylan, vad händer hur ser det ut?

Göra snöbollar och snögubbar om det blir tö

åka pulka 

sånger vi ska sjunga 

Se det snöar

Blinka lilla stjärna där 

Babblarnas snösång/teater och där har vi tecken som passar till sången. 

 

Pyssla med anknytning till snö och vad vi gör ute. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback