Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Orange tema Känslor - Snick & Snack i kungaskogen

Bullerbyns fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Var är vi? 

  1. Vi tycker det är viktigt att kunna visa och uttrycka känslor och har valt att arbeta med det som tema i vår barngrupp.

  2. Barnen visar ett stort intresse av att upptäcka miljöer utanför förskolans område så därför försöker vi att gå på utflykter varje vecka till olika platser.

  3. Vi har valt att utveckla den digitala lärmiljön genom att använda lärplattan som verktyg i tex turtagning, gruppindelningar, samt känna igen sitt och kamraternas namn.

Vart ska vi?

  1. Barnen får möjlighet att lära sig reflektera och förstå sina och andras känslotillstånd samt leva sig in andras situation samt känslor.

  2. Barnen ska erbjudas en lärmiljö som stimulerar till att upptäcka samt uppleva olika miljöer utanför förskolans område där vi tillsammans med barnen på ett lekfullt sätt lär oss om miljöer och saker relaterade till området vi besöker.

  3. Tillhandahålla en digital lärmiljö som stimulerar barnen att stanna kvar i leken där vi får ta del av olika känslotillstånd som uppstår i den planerade aktiviteten. Lärplattan stödjer barnen till samspel i nya konstellationer. 

Hur gör vi?

Genom det tematiska arbetet använder vi olika sorters material och metoder.

Med utgångspunkt i barnens intresse och uttryckta idéer är det tematiska materialet en del av den dagliga undervisningen. Vi tar del av barnens intresse av lek, skapande och kommunikation. I aktiviteterna har vi möjlighet att tillsammans med barnen prata om samt reflektera kring känslor och kroppsuttryck.

Tillsammans i arbetslaget arbetar vi för att dela ansvaret för att barnen ska få ta del av en varierande och stimulerande lärmiljö.

Vi arbetar med att dela gruppen i olika konstellationer både planerat samt spontant.

Vi arbetar för att verksamheten ska erbjuda olika material relaterat till temat känslor.

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Här kommer vi uppdatera löpande.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback