Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Svenska

·

Årskurs:

2

SO Religion - Judendomen, Kristendomen och Islam

Påskagängets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi ska bli proffs på de tre stora religionerna - kristendom, judendom och islam.

Vad vi ska lära oss: 
- De tre stora religionerna (helig skrift, symbol, byggnad, högtider, personer etc.)
- Berättelser kring de olika religionerna.
- Kristendomen förr 
- Livsfrågor

- Skriva faktatext 

 

Hur vi ska lära oss det: 
Film

Diskussioner

Parövningar

Skriva enskilt och i par

Läsa

Lyssna på berättelser

Rita och tolka

 

 

Hur ska vi visa att vi kan det:
Vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner. Vara med och skapa en begreppslista. Du ska vara med och återberätta berättelser samt skriftligt vara med och svara på några frågor. Du kommer även få välja en religion att fördjupa dig i och skriva en faktatext tillsammans med en kompis. 


Läroplanskopplingar

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback