Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Kroppen

Slestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 14 augusti 2021

Vi ska arbeta om kroppen och dess organ. Du får reda på; matens väg genom kroppen och varför vi behöver äta, hur vi andas och blodets väg genom kroppen och mycket mer... Vi läser, ser på filmer, pratar och diskuterar människokroppen.

Innehåll

 • lära dig namn på organ som finns i kroppen (begrepp)
 • lära dig var organen sitter och vilken funktion de har (begrepp och modell)
 • berätta om matens väg genom kroppen 
 • känna till hur man ska leva för att kroppen ska må bra
 • lära dig om andning, blodet, hjärtat, kroppen "reningsverk" levern och njurarna
 • lära dig om muskler och skelett
 • känna till några vanliga sjukdomar, veta hur de kan förebyggas och hur de kan behandlas.

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • filmer, klipp och fakta från internet
 • faktatexter från t.ex. Utkik biologi samt kroppenhäfte
 • enskilda arbetsuppgifter och arbete i par eller grupp
 • försök i samarbete med Idrott och hälsa

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

 • delta i diskussioner och gruppuppgifter
 • skriva en förklarande text om ett organ eller organsystem
 • visa dina kunskaper om kroppen i läxförhör/tester

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen
Kroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback