Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering Vardagsaktiviteter

Västra Berga grundsärskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Inom ämnesområdet Vardagsaktiviteter kommer vi att arbeta med mönster och rutiner i vardagen. Vi kommer att arbeta med vår närmiljö och demokrati.

Vardagsaktiviteter

Vi kommer att arbeta med samhället och olika yrken som eleverna känner till. Eleverna kommer att utveckla kunskaper om närmiljön och vilken service som finns där.

Eleverna kommer att arbeta med sin vardagsmiljö och bekanta sig med olika livsmedel och hur vi förvarar dessa.

Vi kommer också att utveckla elevernas kunskaper kring demokrati.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att :

 • genomföra aktiviteter i vardagsmiljön
 • undersöka närmiljön
 • självständighet och tilltro till sin egen förmåga
 • se sig själv som en del av samhället 
 • ta ansvar efter förmåga
 • kritiskt tänkande och stå för egna åsikter
 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter kring närområdet och samhället
 • Vi kommer att arbeta med demokrati och på elevernas nivå omsätta kunskaper i verkligheten
 • Vi kommer att arbeta med vår vardagsmiljö med de olika rutiner som ingår 
 • Vi kommer att arbeta med olika yrken och begrepp som ingår i respektive yrke
 • Vi kommer att lära oss mer om vilken service som vi har ute i samhället
 

Hur?

 • Vi kommer att lära oss om hur samhället runtomkring oss ser ut och ta reda på vad det finns för olika funktioner i vår närhet, vi kommer att arbeta via digitala verktyg men också ta oss ut i samhället och titta på vad som finns i vår närhet.
 • Vi kommer att lära oss om olika yrken och använda elevernas egna förslag på vilka yrken som vi ska fokusera oss på.
 • Vi kommer att ha klassråd med demokratiska beslut.
 • Vi kommer att använda drama i detta ämnesområde för att åskådliggöra olika funktioner i samhället.
 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att:

 • välja, planera och utföra aktiviteter i vardagsmiljön
 • undersöka närmiljön på olika sätt
 • att reflektera över demokratiska värden
 • söka information om service och kulturutbud

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter