Skolbanken Logo
Skolbanken

Utbildning och undervisningsplan för rörelseprojektet.

224431 Förskolan Rosteriet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

I den här undervisningsplanen kommer ni att få ta del av Rosteriets rörelseprojekt. Vi kommer under vårterminen att delta i en forskning där rörelse står i fokus.

Utbildningsplan (Projektplan)

Rosteriets förskola i Liljeholmen är uttagen till ett forskningsprojekt där hälsa och rörelse kommer att vara en stor del av barnens vardag. Vi som arbetar och barn på Rubinen, Smaragden och Diamanten kommer att delta i projektet. Alla föräldrar som valt att deras barn skall delta har skrivit på ett samtycke, detta resulterade i att era barn under en två veckorsperiod använde klockor som mätte barnens rörelse. Det innebär också att vi dagligen skall ha två tillfällen där vi höjer vår puls. Under vintern kommer detta att vara situationsanpassat en del dagar kommer därför dessa undervisningstillfällen att ske inomhus. Vi kommer även att bygga/skapa ett samarbeta mellan avdelningarna som deltar där vi har rörelse tillsammans ute på gården. 

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Syftet med detta projekt är att se hur barns hälsa påverkas utav mer utevistelse och rörelse.

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

För att väva in barnkonventionen i vårt arbete kring hälsa och rörelse kommer vi att arbeta med Kanin och Igelkott. Dessa böcker är framarbetade utifrån barnkonventionens olika kapitel. 

Vi kommer att arbeta med två olika böcker den ena om integritet och ordet säga stop, då vi kommer att använda oss av massage och avslappning för att hitta en balans under dagen.

Vi kommer även att utgå från alla barns, rätt till leka, vila och aktivitet. Alla barn har rätt till rörelse och fritidsaktiviteter men även vila. 

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Vi kommer att erbjuda detta projekt två gånger per dag.

Vi kommer att ha rörelse mellan 10 min upp till 40 min per gång.

Måndagar och onsdagar har vi utedagar på eftermiddagen det innebär att vi kommer ha möjlighet att ha pulshöjande aktiviteter tillsammans ute på gården. Det här rör enbart Rubinen, Diamanten och Smaragden som kommer delta i dessa aktiviteter.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Bamsegympa 

Hinderbana (Vi kommer att förbereda material för detta när vi skall ha denna aktivitet)

Mini röris

Yoga

Drömmen om det goda (avslappning)

Massage

Fotboll

Skapa lek kort

(Blockljus led, massagebollar, yogamaterial, Brickor runda, massage stenar, massagesagor, galaxylampa, fotbollar till respektive avdelning)

 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Hälsa

Pulshöjande

Rörelse

Avslappning 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn på Smaragden, Rubinen och Diamanten. Alla pedagoger kommer att vara delaktiga i projektet då det kommer vara en del av vår undervisning. 

Hur ska projektet dokumenteras?

Vi kommer att ha en projektvägg på respektive avdelningen.

Vi kommer att dokumentera i den gemensamma lärloggen och en enskild lärlogg per barn. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Det här kommer att synliggöras på vår dokumentationsvägg.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Bamsegympa

Hinderbana

Mini röris

Yoga

Drömmen om det goda (avslappning)

Massage

Fotboll

Trappträning

Promenad

Lekar i grupp

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback