Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Elektricitet, väderfenomen, kraft, tryck

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Det här ska du kunna inom elektricitet

 • veta vad elektrisk laddning är och hur den uppstår 
 • veta vad elektrisk ström och sluten krets är
 • veta samband mellan ström, spänning och resistans
 • kunna parallellkoppling, seriekoppling och kortslutning 
 • förståelse för eluttag, elsäkerhet

Det här ska du kunna inom väderfenomen

 • kunna olika sätt för värmetransport 
 • veta hur högtryck och lågtryck bildas
 • kunna förklara några väderfenomen
 • förstå skillnaden mellan väder och klimat

 Det här ska du kunna inom kraft och tryck 

 • veta vad som menas med tyngdkraft
 • veta vad som menas med motkraft, friktion
 • känna till begreppen tyngdpunkt och stödyta
 • förstå vad som menas med tryck
 • veta vad som menas med lufttryck och vattentryck 
 •  

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ström, spänning och resistans
Få lampa att lysa
Uppgift Elektricitet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback