Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Åk 9 Matematik v. 50-8

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Inom matematik används ordet funktion när man vill beskriva sambandet mellan variabler. Man kan beskriva en funktion med en tabell, en graf och en formel.

Matteplanering för åk 9 - Samband och funktioner  v. 50  5 

Kapitel 3 i Matte Direkt åk 9 

 

 

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att 

 

 • Beskriva och använda begreppet funktion 

 • Tolka och rita punkter i koordinatsystem 

 • Beskriva och använda räta linjens ekvation 

 • Med hjälp av ord, tabeller, grafer och formler beskriva 

 • Linjära funktioner 

 • Proportionalitet 

 • Mönster 

 • Talföljder 

 

 

Begrepp 

formel, ekvation, variabel, funktion, samband, tabell, graf, linje, koordinatsystem, koordinater, riktningskoefficient, konstantterm, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd 

 

 

Filmade genomgångar - Youtube 

Om du missar någon lektion, vill ha mer förklaring eller om dina föräldrar vill ha förklaringar för att kunna hjälpa till, hittar du filmade genomgångar på många av de moment vi går igenom på mattelektionerna.  

 

eller sök på e1m0h samband och funktioner. Du kan behöva leta på både åk 8 och 9. 

 

 

Alternativa planeringar: 

 

 • E-nivå: Jobba med samma moment på blå kurs. Eller räkna de tre översta uppgifterna på varje moment på grön kurs. 

 

 • E-D-nivå: Räkna enligt kolumnen längst till höger. 

 

 • E-A-nivå: Räkna enligt kolumnen till vänster. Kanske tycker du att det räcker att räkna de tre sista uppgifterna på alla eller några av momenten? Kanske vill du göra diagnosen före den 3 februari?! 

 

Sidbrytning 

Inför varje ny vecka ska du se till att du ligger i fas med planeringen. Det innebär att du måste räkna hemma det du inte hinner i skolan så att du förstår genomgångarna på lektionerna. 

 

Vecka  

Dag/Tid 

Genomgång på lektion 

Uppgifter att jobba med E-D 

Uppgifter att jobba med E-A 

50 

3-4 lektioner  

 • Vad är en funktion 

 • Linjära funktioner 

1-4 

8-12 

 

4-7 

8-15 

 

51 

2-3 lektioner 

 • Linjära funktioner och koordinatsystem 

 

Aktivitet: Matteva.fi – Algebra 

 • Proportionalitet, fyll i tabell (välj enbart ’Direkt proportionalitet) 

 • Rita linjer 

 • Elevspel.se (sök på koordinatsystem, gör de tre uppgifterna) 

16-20 

16-24 

 

52-1 

 

JULLOV 

 

 

2 

 

2-3lektioner 

 

 • Repetition från före jullovet 

 • Räta linjens ekvation 

 

25-26 

 

 

25-27, (28-29), 30 

3 

4 lektioner 

 

 • Bestäm linjens ekvation 

 • Rita linjen till en ekvation 

 • Talföljder 

31-32 

33-35 

39-41 

31-32 

33-38 

39-42 

4 

4 lektioner 

 

 • forts. Talföljder 

 • Formler  

 • Övningsdiagnos  

49 

53-55  

uppg. 1-8 

44-48, 49-52 

53-57  

Uppg. 1-8 

 

5 

2-3 lektioner 

Utvecklingssamtal Måndag och Tisdag 

 

Diagnos / E-prov  

 •  
 •  

Aktivitet: Matteva.fi – Algebra 

 

 

1-4 

5-9 

6 

4 lektioner 

 • Mer om linjära funktioner

 • Ekvationssystem

 • forts. Ekvationssystem 

 • Mer om linjens ekvation 

 •  
 •  

 

1-4

5-9

10-14 

15-18

7 

4 lektioner 

 • Mer om talföljder

 • Mer om formler 

Repetera/Fördjupa 

Repetition av Geometri inför Provet. Välj mellan följande, eller gör allt 

 • Repetitionsuppgifter, häfte 

 • Repetition 9-12, s. 302-305 

 • Läs sammanfattningen s. 140-141 

 • Uppslaget, sid. 113 (grön), 137 (röd) 

 • Svarta sidorna, sid. 138-139 

 

19-28

29-35 

 

8 

4 lektioner 

 

PROV – tisdag 23 februari 

 • Procent och statistik 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback