Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

F

NO planering åk 4 VT21

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi börjar NO-området med fysik och avslutar med kemi.

Pedagogisk planering 

Årskurs: 4

Ämne: NO

Antal veckor: VT21

Skola/Kommun: Långåsskolan Falkenberg

 

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

Centralt innehåll

 

Fysik

Värme, kyla och väder

När du arbetat med det här området ska du:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.

 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.

 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.

 • kunna förklara hur vindar uppstår.

 • veta hur moln, regn och snö bildas.

 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.

Kemi

Vatten och luft

När du arbetat med det här området ska du:

 

  • veta vad en vattenmolekyl består av.

  • känna till vattnets olika former.

  • kunna beskriva vattnets kretslopp.

  • veta att vissa ämnen kan lösas i vattnet.

  • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.

  • veta vad luft är.

  • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

 

Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om skogen högt tillsammans.

Vi förklarar svåra ord och diskuterar textens innehåll tillsammans. Vi samlar kapitlets viktiga ord i en ordlista som vi förklarar för varandra flera gånger under arbetets gång.

Vi arbetar med frågorna i Aktivitetsboken.

Vi tittar på olika filmer.

Eleverna kommer att arbeta individuellt, i par och i helklass.  

I slutet av området får eleverna göra en diagnos och en egen utvärdering av sina kunskaper. 

Bedömning 

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form. Du kommer även att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet och göra en egen bedömning av dina kunskaper.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback