Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Eng: läsa skönlitterär bok, v 3-8

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Läsa "(Un)arranged Marriage" på eng av författaren Bali Rai. Vi läser några kapitel varje lektion och svarar på frågor i Forms. Forms-dokumentet ligger i Teams 9E, engelska-kanalen. Denna boklogg är underlag för kunskapsbedömning. Alltså du måste gå in och svara i dokumentet för att få godkänt.

V 2: kap 1- 2

v 3: kap 3 - 6

v 4: kap 7-12

v 5: Prov: Hörförståelse

+ kap 13 - 18

 v 6: kap 19 - 24

v 7: kap 25 -30

v 8: kap 31 - 34


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter