Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Konstruera en bro

Freinetskolan Hugin, Freinet · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Ni ska ha ett kortare grupparbete där ni ska konstruera en bro. Ni ska tänka ut hur ni kan bygga en bro med god hållfasthet.

Innehåll

Vi kommer att jobba med hållfasta konstruktioner. Du kommer att i grupp få bygga en bro utifrån en egen skiss och ritning med olika material samt dokumentera ditt arbete.

 

Mål för arbetet

Du ska kunna dokumentera ditt arbete i form av skiss, ritning, modell och text.

Du ska visa att du förstår hur man konstruerar en hållfast bro.

Du ska bidra till att din grupps arbete går framåt genom att delta, diskutera och pröva olika idéer.

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer tillsammans att titta på olika hållfasta konstruktioner och gör uppgifter.

Du kommer tillsammans i en grupp bygga en bro utav en begränsad mängd material.

 

Bedömning

Hållfasthet på er bro

Din dokumentation av arbetet

Hur du varit med och drivit arbetet framåt.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback