Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Arbete och pengar

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Varför är pengar så viktiga? Vad är skatter och vad används de till? Vad menas med ekonomiska kretsloppet? Vilka orsaker kan påverka en familjs ekonomi?

Undervisning:

Vi kommer att läsa i Puls Samhällskunskap avsnittet "Arbete och pengar"

Du kommer att få delta på genomgångar av samband och fakta som inte går att läsa om i grundboken.

Du kommer att få delta i diskussionsövningar där du kan utveckla din resonemangsförmåga och uttrycka dina ståndpunkter samt underbygga argument. 

Du kommer att få träna begrepp (övningar, anteckningar, kahoot)

Du kommer att få se filmer som förklarar ekonomiska begrepp.

Du kommer få söka och värdera information på internetsidor om privatekonomi.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna förklara de vanligaste begreppen inom området.

Du ska kunna resonera kring ekonomiska villkor i Sverige.

Du ska kunna dra slutsatser och resonera om ekonomiska villkor för hushåll.

Du ska kunna söka information om samhället och vara källkritisk.

Du ska kunna värdera och uttrycka ståndpunkter i ekonomiska samhällsfrågor. 

 

Så här visar du dina kunskaper: 

Du deltar aktivt i diskussioner /bidrar med skriftliga anteckningar.

Du visar dina kunskaper i ett skriftligt förhör (begrepp och resonerande fråga).

Du gör uppgiften "Familjens ekonomi".

Du lämnar in hemprovet (resonemang).


Läroplanskopplingar

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Matriser i planeringen
Arbete och pengar
Uppgifter
Begrepp och resonemang

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback