Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

English around the world

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

The English language is widely spoken around the globe. It is an official language in many countries. This means that it is a state language, used by the government, but not always a first language used by the people. In this Unit you will learn why and where English is spoken worldwide. You will find out facts by using sources, write a text about a specific country och learn words about Geography.

1.Find out facts about and English speaking country:

https://docs.google.com/document/d/1LC_QrkXe2qJojHYQ58CoWW2o3BEayjd6QaH9ykc3lsk/edit

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1