Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

FOOD

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Where can you eat locusts in honey or fried snake? What is haggis? What did the Ancients Egyptians eat? We will learn about different dishes, ingredients and freaky flavours from all over the English speaking world, both now and from the past.

Konkretisering av målen:

-När du skriver olika texter visar du att du kan formulera och uttrycka dig i skrift med sammanhang, begriplighet och med koppling till ämnet.  

-Efter respons från klasskamrat och/eller lärare visar du att du kan bearbeta och förbättra dina texter för att förtydliga eller variera.

-När du letar efter material till dina texter och framställningar visar du att du kan välja material från olika medier som är relevanta till ämnet.

-När du läser texter och sedan kan redogöra för detta både muntligt och skriftligt visar du att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och vissa detaljer. När du kommenterar och jämför texter visar du på en förståelse av innehållet som du kan koppla till egna erfarenheter och kunskaper.

Undervisning:

-Vi kommer jobba utifrån boken Good Stuff Gold A med kapitlet Food. Vi läser och diskuterar de olika texterna samt jobbar med tillhörande uppgifter i workbook. 

-Vi samlar ord och fraser inom arbetsområdet genom glosor, översättningar, korsord m.m.

-Vi tränar på att skriva olika texter (t.ex. faktatexter om mat från olika länder)

-Vi lär oss om olika engelskspråkiga länder och deras matvanor genom att söka fakta och läsa texter. 

-Du framför en kort presentation om mat i olika engelskspråkiga länder och diskuterar med dina klasskamrater.

 

Bedömning- Jag kommer bedöma din förmåga att:

-välja och använda material från olika medier.

-skriva olika typer av texter med sammanhang, språklig korrekthet och med anpassning till syfte.

-bearbeta dina texter efter respons från kamrat eller lärare.

-redogöra för innehåll i texter och tal genom att diskutera och svara på frågor.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback