Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Läsförståelse åk 6 HT-21

Sandåkraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Att kunna läsa och förstå vad man läser är en otroligt viktig kunskap. Man måste fortsätta träna och utveckla sin läsning under hela grundskolan därför arbetar vi medvetet med just läsning och läsförståelse i alla former av texter.

I arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om vilka strategier man kan använda när man läser. Du/Ni kommer även att både i par och enskilt få olika texter att läsa och svara på frågor som är kopplade till texterna. Svaren kommer vi att gå igenom tillsammans och diskutera hur man kan tänka. 

Vi avslutar området "läsförståelse" med att göra ett läsförståelseprov.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
Svenska, läsförståelse åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter