Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Fg South Africa En9

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

During the coming weeks we are going to focus on South Africa, which is a very beautiful country with its magnificent nature, varied animal life and colourful culture. Unfortunately South Africa is also a country with a dark history. For many years the country was governed by a political system, called "apartheid" with laws that discriminated and oppressed the black people. A hero of our time is Nelson Mandela. He was one of those people who made the world a better place. In our work we will learn about the country but also work individually about a hero/heroine in our world.

Mål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet ska du träna dig i att:

 • förstå talad och skriven engelska, t. ex olika dialekter, faktatexter och skönlitterära texter
 • formulera dig i tal och skrift, t. ex  berätta, beskriva och framföra din åsikt
 • bli mer språkligt säker dvs kunna använda grammatik i tal/skrift korrekt med fokus på relativa pronomen, oregelbundna verb och uttrycken usually och used to.
 • utöka ditt ordförråd inom genren.

Arbetssätt och redovisningsform

 1. Du kommer att läsa och lyssna på olika texter om Sydafrika, vilket bl a ska resultera i ett diagnostiskt test om Sydafrikas historia och Nelson Mandela.
 2. Du kommer att arbeta med övningar till boken självständigt, i par eller grupp.
 3. Du kommer att se filmen Goodbye Bafana som vi kommer att diskutera.
 4. Du kommer att skriva en text med utgångspunkt i Sydafrikas historia och apartheid.
 5. Du kommer att söka fakta om en självvald hjälte/hjältinna och redovisa det muntligt i en mindre grupp.

Textbook p.98-123

A Country of Contrasts p.98-101. Words p.146.

The Rainbow Nation p.108-109. Words p.108-109

From Prisoner to President p.110-111. Words p.110-111.

 

Redovisning

 • Socrativetest på de viktigaste faktakunskaperna om Sydafrika. (Texterna: The Rainbow Nation och From Prisoner to President.)
 • Muntligt presentation av en hjälte/hjältinna. Det ska tydligt framgå vad det är som personen har gjort som lett till att denne/denna betraktas som en hjälte/hjältinna. Hur har personens handlingar bidragit till utveckling/förbättring eller annan positiv förändring? Inkludera även personens livshistoria så att åhörarna får en god bild av din hjälte/hjältinna.
 • Du skriver en uppsats där du får ämnet vid skrivtillfället. Förberedelser är att ha sett filmen Goodbye bafama och ha kunskap om Sydafrikas historia, baserat på de tre texter vi läser.

Visa din kunskap - Bedömning

 • Din kunskap om Sydafrika bedöms under den sista aspekten i kunskapstabellen.
 • Din muntliga förmåga bedöms med hjälp av talamatrisen.
 • Din skriftliga förmåga bedöms i uppsatsen. 

Reflektion

Gör vi när vi är klara med arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fg English Oral presentation My Hero
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter