Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

Termins planering år 9vt

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Detta är en kort Beskrivning om vad eleverna kommer att arbete med och en lektions planering som kan komma att ändras vi behov

År 9 -60min

-          Distans – arkitektur

I detta område jobbar vi med Arkitektur. Vi kommer i två teoretiska uppgifter att studera hur hus har designats på olika sätt igenom tiderna , hur vi som personer tolkar husen utifrån deras designen, vi ska även titta på hur vi själva skulle vilja designa våra egna hem och varför vi skulle vilja designa dem så. Vi kommer försöka att vara kreativa och använda våra ord för att skapa bilden av våra dröm hem.

  • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett sätt med användning av ämnesspecifika begrepp.

-          Återanvändning av bilder

I detta område kommer vi att arbeta med konstformen att Parafras (att låna någon annans konstverk). Vi kommer utgå från ett klassiskt konstverk och skapa er egen tolkning, er egen version av tavlan.  Vi kommer jobba praktisk och dokumenterande.

·       Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

·        Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

·        Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

·        Eleven kan också ge  omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

 

-          Ism – skapa utifrån ett en ism 

I detta område kommer vi att titta på hur konsten genom historien har förändrats och skapat kategorier så kallade ismer. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt. För att undersöka ismerna och hur vi kan använda dem i vårt egna bildskapande.

·       I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

·      Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.

 

-          Projekt gör skolan trevligare 

I detta område kommer vi att arbeta med att skapa konstverk för att dekorera skolan med, vi kommer att arbeta i en konstnärlig process för att komma på dekorativa idéer för att smycka skolan, vi kommer även att undersöka vad vi behöver tänka på när vi sätter ut dekorationer i skolan och  vilka konstnärliga metoder som är lämplig och anpassade för att smycka en skolan med att skapa.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

 

V Planering
2 Arkitektur 
3 Arkitektur 
4 Återanvändning
5 Återanvändning
6 Återanvändning
7 Återanvändning
8 Sport lov
9 ism
10 ism
11 ism
12 ism
13 Projekt
14 Påsklov
15 Projekt
16 Projekt
17 Projekt
18 Projekt
19 Projekt
20 Projekt
21 Projekt
22 Projekt
23  

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback