Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

V.3 الهرم الغذائي

Modersmålsenheten, Österåker · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

الهرم الغذائي

في هذا الدرس سوف  نقرأ قليلاً عن الهرم الغذائي 


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
V. 3 الهرم الغذائي