Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Skapa låt

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Du ska skapa en egen låt.

Detta är en hemuppgift men vi kommer även använda lektionstid till viss del.

Du får välja på tre alternativ:

 

Gör en egen sång med egen melodi och text. Du får använda någon annans text om du vill. 

Låten ska innehålla minst ett intro, en vers och en refräng.

 

eller:

Gör en egen rap med egen text. Låten måste innehålla minst ett intro, en vers och en refräng. Det ska även finnas melodi någonstans i låten, t.ex. i refrängen.

 

eller:

skriv en instrumental låt t.ex. som filmmusik eller till en reklamfilm. Tänk på vilken känsla du vill förmedla till den som lyssnar på låten/ser reklamfilmen. Låten ska innehålla minst 2 delar + intro. Det behöver finnas en melodi.

 

 

Utvärdering:

I uppgiften ingår att du ska skriva ned dina planer, reflektioner samt en utvärdering när du är klar med din låt. Tänk på vilken funktion din låt ska ha och på vilket sätt du jobbar (t ex vilka svårighet som som du mött).

 

 

Redovisning:

Du ska göra en inspelning på din Ipad i Garageband 

eller en film på när du spelar och sjunger.

 

 


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Matriser i planeringen
Skapa år9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback