Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Svenska

Söderbykarls skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi kommer att jobba med svenska författare. Du ska göra ett författarporträtt i form av en intervju.

Tidsperiod

 •  2-4

Förmågor

 • Ämnesspecifika

Övergripande mål och riktlinjer

 • Exempel på stödfrågor som kan användas?
 • Vilka övergripande perspektiv utgår planeringen ifrån? (historiskt, miljö, internationellt, etiskt)?
 • Vilka värdegrunds- eller övriga kompetenser finns med i planeringen? 
 • Vilka övriga mål som skolan arbetar med syns i planeringen (Big 5, 21st century skills mm).
 • Hur syns delaktighet/inkluderande arbetssätt i planeringen?

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Utifrån kunskapskraven – vad är lärandemålet? 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Exempel på hur elevernas kunskaper inom området kommer att bedömas utöver den återkommande och dagliga formativa bedömningen.

     Formativ

 • Exempel på planerad bedömning för lärande (t.ex. kamratbedömning, självbedömning mm)
 • Exempel på återkoppling i syfte att utveckla undervisning

     Summativ

 • Exempel på bedömning av lärande (t.ex. prov, affisch osv). 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Exempel på hur man kommer att arbeta för att uppnå lärande mål
 • Utvald centralt innehåll
 • Planerad elevmedverkan

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Intervju med en författare

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback