Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Finmotorisk träning genom skapande

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Träna på olika tekniker inom skapande, tex klippa med sax, måla med pensel, rita med penna för att utveckla handteknikerna hur man hanterar redskapen och styr sin handmotorik.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen visar intresse för skapande aktiviteter men har olika kompetenser i att hantera redskap som sax, penna, pensel osv. Kompetensen spänner över de som har stora svårigheter i att hantera till de som hanterar redskapen på en bra nivå.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Utveckla och träna på teknikerna i att hantera redskap som sax, penna, pensel i olika skapande situationer.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Har olika skapande stunder där vi arbetar in att barnen jobbar med de olika teknikerna. Utgå ifrån den nivån som det enskilda barnet är på och utmana dem därifrån.

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback