Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

korsstygnsbroderi

Drottningdals skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Emojis finns i massor olika varianter på din telefon eller i din skol-Ipad. Vilken använder du mest😂? Vilken tycker du bäst om😘? Har du en egen idé om den perfekta emojin😎? Vilken emoji är mest du😍?

I det här arbetsområdet kommer du att få skissa ditt egna mönster till ett emojibroderi. Du kommer att få lära dig att brodera korsstygn: hur du påbörjar, syr stygnen, byter rad i ditt broderi, fäster trådar och avslutar broderiet. När du har broderat klart kommer du även att få välja hur du vill montera ditt broderi.

Vi kommer att lära oss vad material och verktyg som vi använder heter, vi kommer även att titta på andra typer av broderier och lära oss om broderiets historia.

Du kommer att dokumentera din arbetsprocess i ord och bild i din loggbok. 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback