Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F

Biologi: skogen åk 4

Brokinds skola, Linköping · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Är du stressad? Trött? Uttråkad? Behöver du frisk luft? Lugn och ro? Vill du se vilda djur? Plocka bär och svamp? Bygga en koja? Cykla eller vandra? Lätt! Dra åt skogen!!

Vad ska du lära dig?

(centralt innehåll)

Du ska kunna:

  • vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
  • hur löv och döda djur bryts ner
  • namnen på några träd, bär och svampar
  • exempel på näringskedjor i skogen

 

  • några rovdjur och bytesdjur
  • vad människan använder skogen till
  • vad vi får göra och vad vi inte får göra i naturen
  • vem Carl von Linné var

 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

 

Allemansrätt, Avverkning, Barrskog, Blandskog, Bytesdjur, Koldioxid, Kolmila, Lövskog, Mycel, Nationalpark, Naturreservat,

Nedbrytning, Näringskedja, Odlad skog, Pålrot, Rovdjur, Rötter, Urskog, Årsring

 

Vilka arbetssätt ska du använda?

-          Gemensamma genomgångar

-          Titta på filmer

-          Undersökningar i naturen.

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

 

-          Vara delaktig på lektionerna

-          Skriva och genomföra en undersökning.

-          Skriftligt test.

 

Kunskapskrav

 

 

 

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och undersökningar utifrån en given planering och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta organiserat utifrån

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och undersökningar utifrån en given planering och bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta med efter viss hjälp

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och undersökningar utifrån en given planering och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta med efter viss hjälp

 

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och undersökningar utifrån en given planering och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta organiserat utifrån

Eleven kan jämföra sina och andras reslutat och utifrån det föra…

enkla resonemang om vad resultaten kan bero på

utvecklade resonemang om vad resultaten kan bero på

välutvecklade resonemang om vad resultaten kan bero på

Eleven kan dokumentera sina undersökningar i text och bild

enkel dokumentation i text och bild

 

utvecklad dokumentation i text och bild

välutvecklad dokumentation i text och bild

Elevens kunskaper om naturvetenskapliga samband och fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband.

Eleven har grundläggande kunskaper och kan förklara enkla samband och några gemensamma drag med viss användning av naturvetenskapliga begrepp.

Eleven har goda kunskaper och kan förklara enkla samband och några gemensamma drag med ganska god användning av naturvetenskapliga begrepp.

Eleven har mycket goda kunskaper och kan förklara enkla samband och några gemensamma drag med god användning av naturvetenskapliga begrepp.

Eleven kan…

beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen och gör kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen och gör kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback