Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Uppfinningar

Drottningdals skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Du kommer få lära dig om några uppfinnare och deras uppfinningar och varför dessa uppfinningar gjordes. Du kommer även få tänka om och tänka till om vad för nya saker vi skulle behöva i samhället. Du kommer också få utveckla en egen uppfinning.

Mål

Du ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Samt se hur teknik kan utveckla samhället vi lever i.

Hur kommer vi arbeta

Du kommer att fördjupa dig i en uppfinnare och dennes uppfinning och skriva en faktatext om denna. Du kommer också få berätta för dina klasskamrater om uppfinnaren och dennes uppfinning/uppfinningar. 

Du kommer också att få utveckla en egen uppfinning som du sedan ska redovisa med en film som ska visas för hela gruppen.

Vi kommer bland annat att:

  • läsa om olika uppfinningar och tänka ut när den uppfanns och varför den behövdes.
  • läsa om en uppfinnare/uppfinning och redovisa den/det för klassen.
  • komma på en egen uppfinning.

Detta kommer jag bedöma

  • din förmåga att analysera och presentera en uppfinnare där du har studerat hur deras uppfinningar har förändrat vårt samhälle över tid. 
  • din förmåga att lösa och värdera olika problem som kan uppstå i samband med utvecklandet av din egna uppfinning. 

Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback