Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Geometri åk 8 (kap 3)

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Nu ger vi oss in i geometrins värld.... är geometri mer än bara fyrkanter? :)

Tidsperiod

Vi kommer att arbeta med geometri (kap 3) fram till sportlovet (v. 9). 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Efter detta moment ska du kunna

- beräkna arean av olika geometriska figurer (kvadraten, rektangeln, parallellogram, romben, triangeln  och parallelltrapetsen) (s. 107)

- beräkna omkretsen av olika polygoner (månghörningar) (s.106)

- beräkna omkretsen av en cirkeln (s.106)

- göra ett lättare bevis för formeln av cirkelns area (s.113)

- kunna namnge olika geometriska kroppar (rätblock, kub, prisma, pyramid, cylinder, kon, klot) (s. 118)

- beräkna volymen av ett rätblock (s.119)

- beräkna begränsningsarean av olika rätblock (s. 119)

- skilja på sträcka (en dimension), yta (två dimensioner) och kropp (tre dimensioner) (s. 124)

 - göra enhetsomvandlingar för volym t.ex. att 1 dm^3 = 1000 cm^2 (s.124-125)

- definiera vad ett prisma är samt beräkna volymen av ett prisma med olika basytor (s.130)

- definiera vad en pyramid är och beräkna volymen av en pyramid (s.130)

- definiera vad en cylinder, en kon och ett klot är samt kunna beräkna deras respektive volymer (s.135 - 136)

- beräkna mantelytan av en cylinder (s.135)

- kunna förklara centrala begrepp (se planering nedan samt s.156-157) 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

En diagnos + rättning av kamrats diagnos

Ett skriftligt prov i vecka 8. 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Vi kommer arbeta enskilt i boken samt i grupper (med och utan praktiskt material). Även Gleerups finns som komplement, och det är speciellt viktigt att ni arbetar med Gleerups nu under distansundervisningen (länk finns nedan). Även videolänkar kan vara nyttigt att titta på i dessa tider med distansundervisning (jag har länkat längst ned här).

 

FÖLJ PLANERINGEN! --> 

 

 

Avsnitt

Arbeta i boken

Centrala begrepp

Vecka 2

Omkrets och area (avsnitt 3.1)

 

 

Läs faktaruta s.

106-107

Arbeta med uppgifterna på s. 108-112

Sträcka

Dimension

Yta

Omkrets

Radie

Diameter

Medelpunkten

Polygon

Area

Parallelltrapets

Kvadrat

Rektangel

Parallellogram

Romb

Triangel

Parallelltrapets

Vecka 3

Cirkelns area (avsnitt 3.2)

 

Läs faktaruta s. 113-114

 

 

Volym och begränsningsarea (avsnitt 3.3)

 

 

Läs faktaruta s.118-120

 

 

Arbeta med uppgifterna på s. 108-112

 

 

 

 

Arbeta med uppgifterna på s. 121-123

 

Rätblock

basyta

Kub

Prisma

Pyramid

Cylinder

Kon

Klot

Kubikcentimeter

Begränsningsarea

Vecka 4

Enheter för volym (avsnitt 3.4)

 

 

Läs faktaruta s. 124-125

 

 

Arbeta med uppgifterna på s. 127 - 129

Sträcka

Yta

Kropp

Kvadratcentimeter

Kubikcentimeter

 

 

Vecka 5

Prisma och pyramid (avsnitt 3.5)

 

Läs faktaruta s 130-131

 

Arbeta med uppgifterna på s. 132- 134

Tresidigt prisma

Fyrsidigt prisma

Fyrsidigt prisma

Femsidigt prisma

Pyramid

Basyta

Höjd

 

Vecka 6

Cylinder, kon och klot (avsnitt 3.6)

 

 

Läs faktaruta s. 135-136

 

Arbeta med uppgifterna på s 139-142

Cylinder

Kon

Klot

Mantelyta

Begränsningsarea

Vecka 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 8

 

Repetition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftligt prov

 

Repetera

Blandade uppgifter (s.143-145)

Träna geometri

(s.146-148)

 

Utmaning

Utveckla geometri

(s.149)

 

 

 

 

 

 

Här finns video- länkar att titta på för respektive avsnitt:

 

Omkrets och area

https://www.youtube.com/watch?v=ISTwM1XQg80

 

Cirkelns area

https://www.youtube.com/watch?v=KRBpWNx4r7I

 

Volym och begränsningsarea

https://www.youtube.com/watch?v=KVj8_EXP5vs

 

Enheter för volym

https://www.youtube.com/watch?v=JHPyFRT155k

 

Prisma och pyramid

https://www.youtube.com/watch?v=BHFdH0lq8ng

 

Cylinder, kon och klot

https://www.youtube.com/watch?v=uZJzcua_aL0

 

 

 

 

 

Gleerupsplaneringen når ni via denna länk:

 

https://gleerupsportal.se/planering/28a2360a-0f9c-48af-b284-8377d9e1fd56

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback