Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Veckans Ord 2

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi arbetar med Veckans ord för att bli säkrare på våra skrivregler, stavning, vårt alfabet med konsonanter och vokaler.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Under läsåret kommer du att bli säker på ljudenlig stavning och ändelser samt träna dubbelteckning och kort eller lång vokal.

Så här kommer vi att arbeta

I varje kapitel får du träna på 10 vanligt förekommande ord med hjälp av olika typer av övningar. Du kommer också att få träna dig på att skriva efter muntlig diktamen, träna rim, sammansatta ord, korsord, alfabetet, synonymer, motsatsord och gåtor.

Det här ska du lära dig

se koppling till läroplanen

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

- vokaler

- konsonanter

- dubbelteckning

- synonymer

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att delta aktivt på lektionerna. Genom att använda skrivreglerna när du skriver.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback