Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

3

Planering modersmål åk 3 VT 2021

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Samtal, nya ord, läsning och skrivande

 

  • Vi pratar om bilder, texter och vardagliga händelser och tittar på filmer
  • Vi tränar också på att ställa egna frågor till en film, text eller vardagliga händelser
  • Vi läser några enkla internationella sagor och andra  korta berättande texter. Vid textläsning fokuserar vi på längre ord och konsonant k, p, t i början av ordet .
  • Vi arbetar också med ord i texter, stavning av ord och skriver egna berättelser
  • Vi tränar på att stava ord med dubbelvokal, bokstäver och ljud O; U, Ü och õ och som förekommer i de texterna som vi har läst och K; P, T i början av ordet

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback