Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Livet i bokstavslandet 2

Roslags-Kulla skola, Österåker · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

I Livet i bokstavslandet får vi följa de olika karaktärerna Coco, Dani, Ami och Bruno och vad som händer i deras liv. Vi lär oss att skriva olika slags texter, läsförståelse och grammatik. Vi arbetar med läsebok och arbetsbok både enskilt och gemensamt. Vi kommer göra olika digitala övningar och gruppövningar för att utveckla läs- och skrivförmågan.

Lärandemål

- Skriva olika slags texter, exempelvis instruerande text, berättande text, beskrivande och förklarande text. 

- Använda stor bokstav, punkt och stava vanliga ord rätt. 

- Skriva enkla texter för hand med läslig handstil och på dator

- Skapa en röd tråd i sina texter med tydlig inledning, handling och avslutning. 

- Återge text både skriftligt och muntligt. 

- Ge respons och omdöme på sitt arbete och andras arbete.

- Utifrån respons bearbeta och förtydliga sin text. 

- Söka information ur hänvisad källa. 

- Läsa, lyssna och analysera olika texter.

- Läsa texter med flyt. 

 

Undervisning

- Lärarledda genomgångar. 

- Titta på tillhörande film för varje kapitel från Livet i bokstavslandet säsong 2.

- Läsa och gå igenom olika modelltexter, deras uppbyggnad och syften. 

- Göra digitala övningar som tillhör varje kapitel.

- Diskutera, samtala och arbeta tillsammans. 

- Skapa och bearbeta texter med olika uppbyggnader.

- Träna ord och begrepp på olika sätt. 

- Använda de olika läsförståelsestrategierna för att förstå olika texter vi läser. 

 

Bedömning

Vi kommer bedöma förmågorna genom: 

- Skriftliga kartläggningar. 

- Skriftliga arbeten som du skriver, att de innehåller inledning, tydlig handling och har en avslutning. 

- Att se om du skriver meningar på korrekt sätt med stor bokstav, punkt och stavar vanliga ord rätt. 

- Delaktighet och aktivitet under lektionerna. 

- Att du ska kunna ge respons på ditt och andras arbeten. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen
Livet i bokstavslandet - Svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback