Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

2 - 3

Forntiden klass 2-3 vt 2021

Ulrika skola, Linköping · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi kommer att arbeta med livets uppkomst både den naturvetenskapliga teorin och olika skapelsemyter. Arbeta med den nordiska forntiden, från istid till och med järnåldern.

 

Mål 

Kunna beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

Bedömning 

  • Genom att skapa bilder från de olika tidsepokerna visa att man förstår hur människor levde på forntiden.


  • Genom att skapa minst 2 olika tidslinjer visa att man kan använda en tidslinje. Ena tidslinje över det egna livet och en tidslinje över forntiden.

 

  • Att aktivt delta i samtalet kring livet förr.

 

Undervisning 

  • Fältstudie besök i Urskog, titta på inlandsisens spår såsom flyttblock och jättegrytor. 

  • Arbete med boken om SO

  • Filmer

  • skapande av tidslinjer, bilder och texter


Lärmiljö

Undervisningen kommer främst att ske i liten grupp med 5 elever i klass 2-3.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback