Skolbanken Logo
Skolbanken

Engelska

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Tänk att få leva sin dröm! Det är vissa människor som gör det varje dag, men för att klara vardagen behöver man kunna göra sig förstådd.. du ska få följa sex fotbollsproffs i en serie där de berättar om vikten av att kunna prata engelska.....

Mål för eleven:

  • Lyssna och förstå enkel engelska
  • kunna samtala om innehållet och vad som är utmärkande för varje avsnitt. Varje avsnitt tar upp olika viktiga saker att kunna på engelska ex. Artighetsfraser, klockan m.m.

Metod:

  • se ett avsnitt i veckan ”Talk like a PRO”
  • gemensamma diskussioner om seriens innehåll
  • Arbetsuppgifter kopplade till avsnitten
  • grammatik och vanliga och viktiga uttryck i engelskaspråket

Bedömning:

Jag kommer bedöma ditt sätt att medverka under lektionen, hur aktiv du är både muntligt och hur du tar dig an uppgifterna.


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,

reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.

Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback