Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Rymden

Sjökarbyskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Inledning Vi kommer att arbeta om rymden. Vi startar arbetet med att ta reda på elevernas förkunskaper och vad de skulle vilja ta reda på under temat. Syftet - Att öka intresset för att lära sig. Att man kan vara med och påverka vad man lär sig om och hur man lär sig. - Att skapa en baskunskap om rymden - Öva på att skriva bokstäver.

Arbetssätt

  • se faktafilmer
  • läsa böcker både fakta och skönlitterära
  • skapande
  • samtal och diskussioner
  • träna på att skriva begreppsord

 

Mål

  • kunna namnen på några av planeterna, och vårt solsystem
  • vad är månen/solen/stjärnor
  • hur universum skapades
  • vanligt förekommande ord och begrepp i temat
  • Öva på att skriva.

 

Kopplingar till läroplanen

·       Syfte

·       kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

Lgr11

·       skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Lgr11

·       utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Lgr11

 

 

·       Centralt innehåll

·       Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Lgr11  -

·       Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Lgr11  -

·       Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Lgr11  -

·       Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Lgr11  -

·       Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Lgr11  -

·       Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Lgr11  -

·       Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Lgr11  -

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback