Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Min plats i världen

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Vi jobbar med ett tema som handlar om mig själv i världen. Vart ligger mitt land, mitt landskap, min stad och slutligen där jag bor på kartan?

Arbetsbeskrivning

Vi ska under ett antal veckor arbeta med temat: "Min plats i världen".  Vi ska lära oss om vår närmiljö och om var i Sverige vi bor. Vi kommer att besöka betydelsefulla platser i Getinge samt prata om hur det var att leva här förr i tiden. 

Det här ska du kunna när vi har arbetat färdigt med temat:

  • Återberätta var du bor i världen: adress, stad, landskap, land och planet.

Detta visar du genom att skriva och måla i en cirkelbok. 

  • Kunna namnge några betydelsefulla platser i Getinge.

Detta visar du genom att skriva en faktatext om en plats i Getinge. 

 


Läroplanskopplingar

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback