Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Läsprojekt - Det finns inga skridskor i öknen

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi ska läsa boken Det finns inga skridskor i öknen, svara på frågor i Classroom och samtala om/diskutera bokens innehåll.

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur (…)

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…). Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (…)
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)
 • Skönlitteratur (...) från olika tider och skilda delar av världen.Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur (...).

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna använda olika sätt att läsa olika texter

 • kunna förstå, tolka och diskutera det lästa

 • kunna använda stavningsregler, skiljetecken

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer få

 • läsa boken Det finns inga skridskor i öknen. Läsning sker i huvudsak under lektionstid, individuellt och i grupp.

 • samtala med dina klasskamrater om det ni läst och svara på frågor om bokens innehåll.

 

Redovisning

 • svara på frågor till boken/föra s k loggbok i ditt skrivhäfte. Dina svar ska lämnas in i Classroom för bedömning

 • delaktighet i gruppdiskussioner och samtal under lektionstid

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

 • att läsa skönlitteratur

 • göra muntliga/skriftliga sammanfattningar av bokens innehåll, tema och budskap

 • använda egna erfarenheter för att tolka det lästa

   


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Slutuppgift: Det finns inga skridskor i öknen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback