Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

Svenska som andraspråk 1: Språksociologi YVOBF20

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

I det här momentet ska vi lära oss om olika språkliga variationer, som t.ex. dialekt, sociolekt och kronolekt. Vi startar momentet med en introduktionsföreläsning för att sedan arbeta med några språkliga variationer varje lektion. Momentet avslutas med en skriftlig examination.

Syfte

Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.

Centralt innehåll

  • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.

Examination

  • Skriftligt prov - torsdag 4/2.

Material 

Momentschema

 

vecka

måndag

tisdag

torsdag

4

Introduktion: planering och examination + introduktion till språksociologi/formellt och informellt språk, idiolekt, talat och skrivet språk, (makt?).


Titta på klipp på studi, läsa i boken.

Genomgång dialekt, sociolekt, sexolekt.


Läsning + uppgift

Genomgång kronolekt och etnolekt. 


Läsning + uppgift

5

Övningsprov + diskussion

Repetition språksociologi - lyssna på podd.

Prov

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska som andraspråk 1: SpråksociologiYVOBF20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter