Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Vatten år 3 Husensjö skola

Husensjö skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vatten - ett viktigt ämne som har betydelse för allt liv på jorden. Vad är det som händer med vattnet när det fryser eller ångar? Detta och mycket mer kommer du att få undersöka och och dra slutsatser om.

 

Målet med undervisningen

Du ska:

  • kunna berätta om vattnets olika former (fast, flytande och gas).
  • kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp tillexempel koka, avdunsta, vattenånga och kondens.
  • kunna resonera och dokumentera enkla experiment genom att använda dig av hypotes, resultat och förklaring till varför det blev som det blev.

Hur kommer vi att arbeta
Du kommer att få:

  • göra experiment och undersökningar med vatten
  • dokumentera dina undersökningar på olika sätt
  • se och diskutera faktafilmer
  • lära dig några sånger och ramsor 

 

Bedömning

Du kan beskriva och förklara vattnets olika former och använda ämnesspecifika ord.

Din förmåga att resonera och dokumentera enkla experiment genom att använda dig av hypotes, resultat och förklaring till varför det blev som det blev. 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter