Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3), Matematik, Svenska

·

Årskurs:

F

Veckans grej

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Under vårterminen 2021 arbetar vi ämnesövergripande med Veckans grej. Du får en ledtråd till en grej, gissa vad det kan vara och sedan presenteras veckans grej. Grejen kan vara en person, en plats, ett djur, en händelse, ett begrepp och mycket mycket mer. Syftet med veckans grej är att skapa nyfikenhet och en lust att vilja lära sig nya saker.

Vad vi ska lära oss. 

Du ska kunna:

  • Lyssna
  • Skriva bokstäver versaler/gemener
  • Ställa frågor
  •  

Hur ska vi lära oss detta?

  • Genom att:
  •  
  • Du får en eller flera ledtrådar till "grejen". Du kan redan då börja fundera på vad veckans grej kan vara. Sedan har vi en lektion, som inleds med en stund då du och de andra får gissa vad grejen är. Jag presenterar sedan "grejen" med hjälp av en powerpointpresentation. Presentationen kan innehålla både texter, bilder och filmer. Under och efter presentationen ställer du frågor, ger kommentarer och framför dina egna åsikter. Efter presentationen återberättar du det du har hört och sett i din Veckans grej-bok genom att skriva och rita om grejen. 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

  • Du kan med hjälp av bildframställning illustrera dina kunskaper.
  • Du kan skriva enkla texter med versaler eller gemener.
  • Du kan samtala om för dig relevanta frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra dina egna åsikter.

Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback