Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 0

Högläsningsbok

Kungsgårdens skola, Sandviken · Senast uppdaterad: 28 oktober 2022

Sunnanäng av Astrid Lindgren

Högläsningsbok 

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer) 

Vi kommer att: 

  • lyssna på en bok som läraren läser högt, ca 15 minuter om dagen. 
  • besvara frågor från texten. 
  • dokumentera det vi har hört, antingen genom text eller bild.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att: 

  • urskilja språkliga strukturer. 
  • använda olika språkstrategier för att förstå och tolka en text. 
  • skriva läsligt.
  • använda språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt och frågetecken. 
  • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback