Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Tyska åk 9 vårterminen 2021

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Planering i tyska för vårterminen 2021 Olika teman: Mit 15/ Das Haus/ Was erfinden /Kribbeln im Bauch / Toll aussehen / Die Schweiz

 

Syfte

 

Genom under visningen ska du som elev utveckla din förmåga att kunna läsa, skriva, lyssna och förstå samt använda olika strategier, t.ex. omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk för att förstå och göra dig förstådd.

 

Du ska utveckla din förmåga att:

 

·         Förstå och tolka innehållet i talat språk i olika slags texter.

 

·         Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

·         Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 

·         Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang

 

·         Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

 

Undervisning och arbetssätt:

 

 

 

·         Vi läser olika typer av texter, såväl faktatexter, artiklar, skönlitterära texter, dialoger och så vidare.

 

·         Vi använder oss av hörövningar och film.

 

·         Vi skriver egna texter och dialoger med utgångspunkt i det ordförråd vi har tillägnat oss.

 

·         Vi utvecklar språket genom att lära oss olika grammatiska strukturer.

 

·         Vi redovisar våra kunskaper i muntliga och skriftliga läxförhör, rollspel, egna texter, diskussioner och två skriftliga prov per termin.

 

 

 

 

 

     

 

Vecka

Innehåll

Grammatik

3-8

Kapitel 5: Mit 15

Att berätta om vad man få/inte får göra

Att berätta om vad du tycker om/inte tycker om

Att uttrycka känslor

Att kunna uttrycka sina åsikter i en diskussion

 

Vi arbetar med rollspel, hörövningar, texter, film…

 

Vi lär oss fler ”småord”

PROV onsdag vecka 8

 

·        Bisatser

·        Löst sammansatta veb

·        Prepositioner som styr både ackusativ och dativ

10-12

Das Haus: Grupparbete/arbete i par/enskilt arbete

Vi lär in och befäster ett allmänt ordförråd med fokus på hus och hem, livsmedel och maträtter, hotell- och cafébesök, hur vi mår (förkyld, ont i huvudet, halsen…)

Repetition av grammatiska strukturer som behövs för temat ”Das Haus”

13-16

Kapitel 6: Was erfinden

Att prata om yrken och yrkesutbildning

Att prata om uppfinningar

 

·        Preteritum av modala hjälpverb

·        Adjektivets komparation

17-19

Kapitel 7:Kribbeln im Bauch

 

Att prata om känslor.

Vi använder oss av dialoger, film och hörövningar.

 

Vi förbereder inför det nationella bedömningsstödet (prov)

 

·        Genitiv

·        Dativobjekt

·        Dieser/welcher

 

 

 

 

20-23

Nationellt bedömningsstöd (Vi tester förmågorna tala, skriva, lyssna, läsa)

Vi lär oss mer om Schweiz

Vi talar om kläder och mode (Kapitlen 8 & 9)

 

·        Adjektivets böjning

·        Repetition av basgrammatiska strukturer

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                                  

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter