Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Tyska åk 9 vårterminen 2024

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 januari 2024

Planering i tyska för vårterminen 2024 Olika teman: Mit 15/ Das Haus/ Was erfinden /Kribbeln im Bauch / Toll aussehen / Die Schweiz

 

Syfte

 

Genom under visningen ska du som elev utveckla din förmåga att kunna läsa, skriva, lyssna och förstå samt använda olika strategier, t.ex. omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk för att förstå och göra dig förstådd.

 

Du ska utveckla din förmåga att:

 

·         Förstå och tolka innehållet i talat språk i olika slags texter.

 

·         Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

·         Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 

·         Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang

 

·         Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

 

Undervisning och arbetssätt:

 

 

 

·         Vi läser olika typer av texter, såväl faktatexter, artiklar, skönlitterära texter, dialoger och så vidare.

 

·         Vi använder oss av hörövningar och film.

 

·         Vi skriver egna texter och dialoger med utgångspunkt i det ordförråd vi har tillägnat oss.

 

·         Vi utvecklar språket genom att lära oss olika grammatiska strukturer.

 

·         Vi redovisar våra kunskaper i muntliga och skriftliga läxförhör, rollspel, egna texter, diskussioner och två skriftliga prov per termin.

 

 

 

 

 

     

 

Vecka

Innehåll

Grammatik

6-9

Kapitel 5: Mit 15

Att berätta om vad man få/inte får göra

Att berätta om vad du tycker om/inte tycker om

Att uttrycka känslor

Att kunna uttrycka sina åsikter i en diskussion

 

Vi arbetar med rollspel, hörövningar, texter, film…

 

Vi lär oss fler ”småord”

PROV fredag vecka 8

 

·        Bisatser

·        Löst sammansatta veb

·        Prepositioner som styr både ackusativ och dativ

10-12

Das Haus: Grupparbete/arbete i par/enskilt arbete

Vi lär in och befäster ett allmänt ordförråd med fokus på hus och hem, livsmedel och maträtter, hotell- och cafébesök, hur vi mår (förkyld, ont i huvudet, halsen…)

Repetition av grammatiska strukturer som behövs för temat ”Das Haus”

13-16

Kapitel 6: Was erfinden

Att prata om yrken och yrkesutbildning

Att prata om uppfinningar

 

·        Preteritum av modala hjälpverb

·        Adjektivets komparation

17-19

Kapitel 7:Kribbeln im Bauch

 

Att prata om känslor.

Vi använder oss av dialoger, film och hörövningar.

 

Vi förbereder inför det nationella bedömningsstödet (prov)

 

·        Genitiv

·        Dativobjekt

·        Dieser/welcher

 

 

 

 

20-23

Nationellt bedömningsstöd (Vi tester förmågorna tala, skriva, lyssna, läsa)

Vi lär oss mer om Schweiz

Vi talar om kläder och mode (Kapitlen 8 & 9)

 

·        Adjektivets böjning

·        Repetition av basgrammatiska strukturer

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                                  

 


Läroplanskopplingar

förståelse av målspråket i tal och skrift

förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift

Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Dialoger och samtal.

Tydligt talat språk som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.

Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form, samt sånger.

Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande tal.

Meddelanden och information.

Strategier för att underlätta samtal, däribland omformuleringar, gester och frågor.

Presentationer, meddelanden, beskrivningar och skrivna dialoger.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. 

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback