Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Fornnordisk mytologi

Torsångs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi kommer under ett par veckor att lära oss om gudar och hjältar i nordisk mytologi. Vi kommer också att lära oss hur våra veckodagar har fått sina namn.

   Arbetsområde: Nordisk mytologi

Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. De berättade sagor om sina gudar och dessa sagor kallas för myter. En myt är en berättelse som oftast handlar om övernaturliga krafter och väsen, gudar och hjältar. Myterna var ett sätt att försöka förstå världen. Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om trädet Yggdrasil, de olika gudarna och Midgårdsormen. Livet var som en kamp mellan det goda och de onda. På den goda sidan var människorna och gudarna. På den onda sidan var jättarna och monstren. Dessutom ska du få lära dig hur veckans dagar har fått sina namn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkreta mål: Efter avslutat arbetsområde ska du kunna...

 • ta ut viktig information ur texter som du har läst. 
 • skriva en enkel faktatext om några av gudarna.
 • muntligt redovisa din faktatext.

 

Bedömning: Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • ta ut viktig information ur texter som du har läst. 
 • skriva en enkel faktatext med egna ord.  
 • presentera och redovisa i grupp.


Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Titta på filmer om asagudar och veckans dagar.  
 • Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna. 
 • Diskutera innehållet i texter och filmer.
 • Läsa faktatexter om gudar och hjältar i den fornnordiska mytologin.
 • Skriva egna faktatexter. 
 • Göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin, t ex veckodagarnas namn.
 • Redovisa vår fakta om de fornnordiska gudarna.
 • Göra en serie om de fornnordiska gudarna under bildlektionen.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback