Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Människans olika kroppsdelar

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi samtalar om var de olika kroppsdelarna sitter genom lek/rörelse, bild och text.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Intresse kring vad kroppen innehåller och dess olika delar kunde synliggöras i förra aktivitet när vi introducerade tema kroppen. Barnen kunde rita sin egna kropp och förklara lite kring de olika delarna, de hade många funderingar kring vad olika delar heter och visade engagemang för människokroppen. 

Behov - barnen behöver få mer kunskap kring människans grundläggande olika kroppsdelar, för att sedan kunna gå in på kroppens innehåll. 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt: Att barnen ska få samtala genom olika uttrycksmedel kring människans olika kroppsdelar.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Mindre barngrupp. Barnen får reflektera kring vad vi gjorde förra gången när vi arbetade med kroppen - för att återminnas.

Sedan har jag en bild med en människokropp där vi tillsammans går igenom människans olika delar, barnen får komma med frågor och tankar kring kroppen och dess kroppsdelar. Sedan ställer vi oss tillsammans i en ring och jag ber barnen röra på sina olika kroppsdelar. T.ex. Rör på " tummen"... Rör på "armbågen" osv....

Därefter går vi igenom de olika kroppsdelarna igen som vi har på "bilden" och barnen får ställa frågor och komma med funderingar.

Avslutningsvis avlutar vi med en avslappning där barnen får känna efter hur det känns i kroppen när vi andas in och andas ut....

Dokumentation sker genom foto som vi sedan fortsätter hänga upp på vår "tema-vägg".

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter