Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Ge åk 6 - Jorden förändras

Johannes skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Jordens yta förändras hela tiden. För ungefär 250 miljoner år sedan satt alla jordens lsndmassor ihop i en enda jättestor kontinent. Den kallades för Pangea. Superkontinenten sprack upp i mindre bitar, och till sist uppstod de kontinenter som vi lever på idag. Om du tittar på en karta, ser du att kontinenterna liknar stora pusselbitar. Under detta arbetsområde ska du få lära dig mer om hur och varför jorden förändras på grund av naturens egna krafter och människans påverkan.

Språkliga mål

 

Kunna använda, beskriva, analysera  och diskutera geografiska begrepp t.ex.
kontinenter, bygga upp, bryta ner, vittring, erosion, kontinent, tektoniska plattor, förkastning, vulkan, vulkanutbrott, magma, lava, jordskorpa, exogena/endogena krafter, frostsprängning,          

 

förnybara/ej förnybara spridnings zon, naturresurser, råvaror, berggrund.

 

Undervisning om

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Hållbar utveckling. Människans påverkan på naturen, orsaker och konsekvenser.

 

Hur vi ska arbeta

Genomgångar

Studiefilmer

Gruppdiskussioner

Gemensam läsning och sammanfattningar

 

Underlag för bedömning är:

Diskussionerna i klassrummet och hur du använder geografiska begrepp

•Skriftligt prov.

 

 

I arbetsområdet bedöms:

Du ska kunna beskriva hur jordens yta hela tiden förändras.

Du ska kunna beskriva vilka av jordens krafter som är uppbyggande respektive nedbrytande.

Du ska kunna analysera olika kulturlandskap och kunna beskriva vad, hur och varför området påverkats.

Du ska kunna ge exempel på hur människan påverkar naturen genom olika val och handlingar och kunna förklara varför det är det ena eller det andra.

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback