Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8 - 9

Krönikor

Gubbängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi ska tillsammans lära oss hur en krönika är uppbyggd, vilka olika typer av krönikor det finns, läsa olika krönikor tillsammans och reflektera över dess innehåll och slutligen skriva en egen krönika.

Förväntat resultat

Du ska kunna krönikans struktur.

Du ska kunna analysera och tolka krönikor.

Du ska kunna skriva en egen krönika utifrån en given mall.

 

Förmågor

Läsa och skriva: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap.

Läsa och skriva: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter, såväl med som utan digitala verktyg.

Läsa och skriva: Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Läsa och skriva: Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Läsa och skriva: Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser.

 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms det:

Du ska skriva en egen krönika utifrån en given mall.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Krönika
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback