Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Isdraken

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 19 januari 2023

Under kommande veckor kommer vi att gemensamt läsa och diskutera boken Isdraken av Mikael Engström. Du kommer att få läsbeting varje vecka och vi kommer att genomföra olika skrivuppgifter såsom personporträtt och citat.

 

Läsprojekt åk 7

ISDRAKEN av Mikael Engström

 

Under 4-5 veckor kommer vi att läsa boken, Isdraken, som vi har delat upp i fyra läsbeting.

 

Boken är ett familjeäventyr där vi får följa Mik, 11, en storstadskille som är livrädd för hundar och kan höra valars sång. Uppryckt från livet i stan med pappa och storebror blir Mik tvingad att resa till sin bohemiska faster i en by i Norrland. Där lär han sig fiska, träffar nya kompisar och sin första kärlek.

 

Det här kommer du utveckla under arbetet:

-         läsa och analysera boken

-         formulera sig och kommunicera i skrift

-         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

-         urskilja språkliga strukturer

-         söka information från olika källor och värdera dessa

 

 

 

 

Det här ska du arbeta med:

 

-         läsa ”Isdraken" och förstå, tolka och analysera innehållet

-         urskilja bokens budskap, tema och motiv

-         skriva olika texttyper såsom brev, personbeskrivning och kort analys

-         bearbeta textens innehåll och form

-         samtala om likheter och skillnader mellan bok och film

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

-         gemensam och enskild läsning

-         genomföra olika skrivuppgifter

-         besvara innehållsfrågor

-         se filmen efter avslutad läsning

-         avslutande diskussion i grupp/helklass

 

Bedömning:

-         hur väl du har förstått bokens innehåll

-         hur väl du har uttryckt dig i tal och skrift

-         hur du har deltagit i gemensamma diskussioner

-         formativ bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång

 

 

 

Uppgifter:

 

1.   Läs sid 5-84

Gör personporträtt av Mik, Tony och deras pappa. Berätta hur de är som människor och hur de verkar må?

 

2.   Läs sid 85-154

Välj tre citat! (En mening, två meningar…..eller ett kortare avsnitt). Skriv in citaten på iPaden och placera i kontext, kommentera samt motivera dina val. 

 

Citat är speglingar av texten. Välj det som:

 

-      engagerar dig, irriterar dig, fascinerar dig

-      är en bra beskrivning, dålig, något du inte förstår

-      aktuellt, dumt, historiskt, bra sagt, träffsäkert

-      vackert, ger dig en bild

-      det här ställer du upp på, dra paralleller till dig själv, du känner igen dig

 

3.   Läs sid 159-216

Svara på följande frågor:

Varför tror du boken heter Isdraken?

Sista meningen på sid 199: ”Jag kommer från graven”. Vad menar Mik med detta?

Skriv något om socialens agerande. Anser du att de handlar rätt eller hade du gjort på ett annat sätt?

Varför behövs stödfamiljer? Beskriv hur en bra stödfamilj ska vara?

Vad är, enligt dig, en familj? Kan Mik och hans faster kallas en familj? Vilka olika typer av familjer känner du till?

 

4. Läs sid 217-269 

Skrivuppgift:

Tänk dig att fem år har gått. Mik är nu 16 år och bor kvar i Selet hos Lena. Ni ska skriva ett brev från Mik till hans pappa. Ett brev där han tar upp frågor och funderingar om varför det blev som det blev. Han försöker även förklara sina känslor

nu och då.

 

Formulera en fråga om det du läst som du vill diskutera i klassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback