Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Weather

Aspenässkolan, Lerum · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Under detta tema kommer vi ha fokus på väder. Du kommer att få utveckla ditt ordförråd kring väder, veckodagar och årstider.

 

Mål 

Du ska; 

 • utveckla ditt ordförråd och lära dig ord för årstider, månader, veckodagar och väder.
 • muntligt och skriftligt kunna fråga och berätta om vad det är för väder.
 • känna till och kunna använda olika frågeord som who, what, or why? 
 • utveckla din läsförståelse på engelska. 
 • utveckla din förmåga att avgöra vad du kan, vad du har lärt dig och vad du behöver öva mer på.

 

 

Undervisning

Du kommer att få;

 • läsa texter som handlar om årstider och väder.
 • titta på olika korta filmer och video lessons om väder och årstider. 
 • lära dig hur du använder olika frågeord.
 • träna frågeord samt repetera grammatik genom spel, interaktiva övningar, läggövningar och skriftliga övningar.
 • träna din läsförståelse genom att läsa texter och svara på frågor.
 • göra en väderleksrapport tillsammans med ett par kamrater.
 • få öva på att bedöma dina kunskaper genom den europeiska språkportfolion.

 

Bedömning 

Vi kommer att bedöma;

 • hur du har utvecklat ditt ordförråd genom bl.a. läxförhör och hur du använder orden i din väderpresentation. 
 • din förmåga att förstå och använda olika frågeord i den läsförståelsediagnos du ska få göra. 
 • din förmåga att förstå innehållet i olika texter genom läsförståelsediagnosen. 
 • din förmåga att reflektera över ditt lärande. 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter