Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Referat 9F

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

I detta arbetsområde kommer du jobba med att skriva ett referat på en tidningsartikel.

Vt 21 åk 9F

Du ska under tre lektioner skriva  ett referat utifrån en tidningsartikel. Referatet kommer vara en del av bedömningen i texttyper (se kunskapskrav nedan)

 

Dagens industri: https://www.di.se/nyheter/over-10-000-doda-av-covid-19-i-sverige/ 

 

Vad är ett referat? 

Ett referat är en kort och saklig text som kan sammanfatta bland annat nyhetsartiklar, filmer eller böcker. Texten ska kunna ge en bra bild av händelsen utan att individen ska behöva läsa ursprungstexten. Ett referat innehåller fakta och inga egna åsikter. Referatet innehåller alltid källhänvisning och är ca en tredjedel av originaltexten/texterna. 

 

Orka plugga om referathttps://urplay.se/program/197513-orka-plugga-att-skriva-referat 

 

Inlämning av referatet sker den 26/1 kl. 17.00

 

Genretypiska drag för ett referat: 

  • redovisa källan (tidningsartikelns namn, författarnamnet med ev. titlar och publiceringsdatum) 

  • kort 

  • sakligt 

  • användandet av referatmarkörer 

  • neutral form i tonläget

Exempel på referatmarkörer: 

  • anser att - diskuterar 

  • skriver - enligt

  • menar - betonar 

  • framhäver - berättar att

Skrivstöd för att skriva ett referat: 

När du skriver ett referat ska du arbeta på följande vis:

Bocka av om du gjort detta i ditt referat. 

1) Läs texten du ska referera och stryk under allt i texten som är relevant för den text du ska skriva. 

Du behöver inte referera hela texten utan bara det som är relevant för din text. 

 

2) Skriv stödord för de delar av texten du strukit under. Det kan vara enkla ord, eller kortare meningar. 

Viktigt är att dina stödord är DINA formuleringar och inte citat ur texten. 

 

3) Nu ska du sortera dina stödord. Den ordningen som informationen kommer i källan du ska referera är inte nödvändigtvis den bästa ordningen för ditt referat. Lägga informationen i den ordningen som passar din text bäst.

 

4) Lägg bort texten du ska referera och ha bara dina stödord framför dig. 

Skriv ditt referat och försök att göra en övergripande sammanfattning utan att fastna i oviktiga detaljer.
Detta kan du arbeta om i flera steg när du läst originaltexten igen. 
------------------

5) När du är färdig läser du källan du refererar, och sen ditt referat. Är innehållet återgivet korrekt?

 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter