Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

PLANERING MUSIK Vt vecka 2-12

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

INSTRUMENTSPEL - NOTER- PULS/RYTM - INSTRUMENTGRUPPER M.M.

Musikens 3 stora syften enligt läroplanen är:

- kunna delta i sång och instrumentspel
- kunna skapa musik på något sätt
- kunna delta i diskussioner om musik från olika tider, kulturer och genrer

När man hamnar i ett sammanhang där det ska spelas (sjungas) kan man "råka ut för":

- noter (gäller sång och alla instrument)
- gehör, alltså att delta genom att man lyssnar in musiken och följer (gäller sång och alla instrument)
- tabulatur/"tabs" (gäller gitarr och bas)
- ackordbeteckningar (gäller alla ackordinstrument och till viss del bas)

Vi börjar med att förbereda oss för att lära in noter. Vi använder keyboarden eftersom den är lätt att överblicka, tonerna är uppradade efter varann. Likadant när vi kör igång med noter. I mån av tid går vi in på var dessa noter/toner ligger på gitarren och basen.

Vi kommer att öva på puls och rytm, samt fördjupa oss i en del instrumnetgrupper.


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback