Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt Jag 2021

Förskolan Lekhagen, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Arbetet med jaget syftar till att få kännedom om vem som är jag. Barnen ska få möjlighet att få uppleva sitt egenvärde, sin frihet och integritet. Projektet ska ge barnen tillfälle till reflektion över jaget så som "vad tycker jag om?", "Hur tänker jag kring det här?" och "Vilka ingår i min familj?.

Varför?

Vi har sett en ökad medvetenhet kring jaget och funderingar kring vad som är jag och vilka som är min "flock".

För oss är det mycket viktigt att barnen får en ryggsäck packad med självständighet, tillit till sin egen förmåga, känslan av att kunna påverka och få inflytande samt respekt, förståelse för människors olikheter och empatisk förmåga. Utifrån detta kommer vi att arbeta med jaget på ett lustfyllt sätt för att stärka densamme.

 

Vad? (Lärobjekt)

-Identitetsskapande aktiviteter

-Kommunikation på olika sätt

-Demokrati

-Estetiska uttryckssätt

 

Hur? (Genomförande)

Vi diskuterar begrepp så som "jag", "du", "vi", "familj" osv.

Erbjuda aktiviteter som ska främja barnens öppenhet, respekt och empati.

Introducerar nya kompissånger för att stärka "vi-känslan".

Erbjuda matematiska upplevelser kopplat till jaget.

Identitetsskapande aktiviteter.

 

När?

Under planerade undervisningstillfällen, men även spontant i verksamheten vid givet tillfälle eller på barnens önskemål och initiativ.

 

Vem?

Hela arbetslaget ansvarar för projektet och för dokumentationen.


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback