Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Talen 0-100

Gullhedskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Hur många siffror finns det? Vad är ett tal för något? Hur många tal finns det? Vad vet du om talen från 0 - 100? Vi kommer i detta arbetsområde prata mer om talen 0-100.

Arbetsområde:

Undet VT21 kommer klassen att arbeta med talen 0-100. Vi kommer prata mer om ental och tiotal och siffrors platsvärde.

 

Mål:

 • kunna talen 0-100.
 • kunna talföljden 0-100.
 • Förklara vad ett ental är och vad ett tiotal är
 • kunna sortera tal efter storleksordning.
 • använda begreppen: siffra, tal, före och efter.
 • kunna ramsräkna  5- och 10-hopp inom talområdet 0-100
 • kunna talens grannar i talområdet 0-100.

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Enskilt arbete/grupparbete
 • Bingel
 • Matteboken
 • Filmer (Livet i mattelandet)
 • Spel/lekar
 • Stenciler

 

Bedömning:

 • Under arbetets gång
 • Diagnos

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback