Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7

modersmål Somaliska

Rinkebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Ämne: Modersmål Somaliska. Klass: 7 Arbetsområdet: läsa, skriva, samtala, samt grammatiska övningar. (Substantiv, Ordföljd) Tidsram: VT 2021.

 

1-      Syftet med undervisningen

Att läsa, skriva och förstå sitt modersmål är viktigt för eleven. Modersmålsundervisningen bidrar till att eleven kan använda sitt modersmål som verktyg för att lära sig svenska och andra språk. Undervisningen i modersmålet hjälper styrker elevens identitet. Flerspråkigheten utökar elevens möjligheter att kommunicera i omvärlden.

Eleven skall utveckla sin förmåga att:

·         skriva meningar och texter,

·         läsa skönlitterära texter,

·         bättre förstå texter i olika sammanhang, och

·         att använda språket på ett grammatiskt korrekt sätt.

 

2-      Centralt innehåll

Språk är människans främst redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sid identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

3-      Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med flera texter inom olika skönlitterära genrer. Genom dessa texter kan vi lägga fokus på ett utökat ordförråd samt grammatiska delar som meningsuppbyggnad och ordföljd. Vidare jobbar eleverna tillsammans med lektionsspecifika arbetsuppgifter och har läraren tillgänglig som stöd.

Eleven arbetar med grammatiska övningar

Eleven skriver uppsatser och berättelser om historia, kultur och miljö.

 

 

4-      Hjälp – Hur får du stöd för att klara arbetet?

 

Läraren förbereder arbetsmaterial och förklarar för eleven. Eleverna samarbetar med varandra i arbetet med lektionens uppgifter och har alltid läraren tillgänglig om behov av stöd uppstår. Vid ett tillfälle under terminen jobbar eleverna i grupper för att förbereda en muntlig presentation med olika teman.

 

 

 

Redovisningsform – Hur och när ska du visa vad du kan?

Under terminen kommer eleverna att bedömas med två skriftliga prov samt ett slutprov med innehåll från hela terminens undervisning. Proven kommer att innehålla delar som uppsatsskrivande, meningsuppbyggnad, samt grammatik. Elevernas aktiva deltagande på varje lektion är viktigt och bedömning av elevens prestationer kommer att göras kontinuerligt under hela terminen, vilket vägs in när slutbetyget för terminen sätts.

Preliminära provtider:

Prov 1: Vecka 8, 23/2

Prov 2: Vecka 16, 20/04

Slutprov: Vecka 24, 01/06

Ändringar kan förekomma vid behov.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
modersmål Somaliska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback